فرانسیس ویلروی دگالاهو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، خواستار اقدامات فوری در جهت ایجاد یک چارچوب نظارتی در ارزهای دیجیتال شد. آقای دگالاهو اتحادیه اروپا را تشویق کرد تا برنامه های خود را در جهت صدور یورو دیجیتال تسریع دهد: ”هم در مورد ارز دیجیتال و هم درباره پرداخت ها ، ما در اروپا باید آماده باشیم تا هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهیم. درغیر این صورت شاهد فرسایش حاکمیت پولی خواهیم بود- چیزی که تحمل آن را نداریم“.وی همچنین به نقش فزاینده ای که ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی ایفا می کنند، اشاره کرد. فابیو پانتا، یکی از اعضای هیئت اجرایی ، ادعا کرد که یورو دیجیتال از سیستم پولی اتحادیه اروپا در برابر سایر ارزهای رمزپایه محافظت می کند.