اکثر سرمایه‌گذاران کاردانو، دارایی‌های خود را برای بیش از یک سال نگه داشته‌اند. این نگهداری بلندمدت نشان دهنده افزایش اعتماد به پروژه و پتانسیل آن برای رشد در آینده است و چنین روندی می‌تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد بازار این ارز دیجیتال داشته باشد، زیرا نشان دهنده تعهد سرمایه‌گذاران به اکوسیستم است.
در حال حاضر، عملکرد قیمت کاردانو خوب بوده و به حرکت در کانال صعودی خود ادامه می‌دهد.