اکنون می توان مجموعه داده های بلاکچین پالیگان را با استفاده ازابزاربیگ کوئری گوگل کلود ردیابی کرد.این تیم می گوید که بروزرسانی برای رشد شبکه بسیار مهم است.  طبق گفته پالیگان، ادغام با سرویس ابزاربیگ کوئری گوگل کلود به تحلیلگران، دانشمندان داده و توسعه دهندگان کمک می کند تا از زنجیره بلوک پالیگان اطلاعات مفید بدست آورند. پالیگان یک شبکه مقیاس پذیر را اجرا می کند که موازی با اتریوم است و مانند یک“زنجیره متعهد”عمل می کند که سریعتر و بسیار ارزان تر از شبکه اصلی اتریوم است. این پلتفرم با استفاده از برنامه های غیرمتمرکز و همچنین استفاده از آن در محیط شرکت، به رشد شبکه کمک می کند. بخش گوگل کلود در گذشته با پروژه های مهم رمزنگاری مانند Chainlink و Theta Network همکاری کرده است.هردو پروژه از گوگل کلود برای نیازهای محاسباتی خود استفاده کردند.بیگ کوئری یکی از محبوب ترین پلتفرم های تجزیه و تحلیل داده در سراسر جهان است که از قابلیت های پلتفرم گوگل کلود  استفاده می کند، همان زیرساختی که در گوگل سرچ، Google ، Gmailو YouTube استفاده می شود.