دوج کوین با رسیدن به ارزش بازار ۲۴.۷ میلیارد دلاری توانست بار دیگر به هشتمین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار تبدیل شود. این میم کوین در یک هفته گذشته ۱۵% افزایش ارزش را تجربه کرده است.