طی پنج روز معاملاتی گذشته، قیمت دلار کاهشی بوده و نیمی از رشد یک ماه اخیر خود را از دست داده است.
به نقل از تجارت نیوز، از زمانی که افزایش قیمت دلار با شتاب بیشتری دنبال شد و این اسکناس را به سقف تاریخی رساند، بازارساز، پرقدرت‌ تر از قبل وارد میدان شد و با استفاده از دو اهرم ارزپاشی و خبردرمانی، قیمت دلار را به سمت کانال‌ های پایین‌ تر کشاند.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که قیمت دلار تا زمان برگزاری انتخابات مجلس پایین خواهد بود اما ممکن است به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی، فنر فشرده دلار دوباره رها شود و قیمت را تا سقف تاریخی بالا ببرد. همچنین آنها بر این نکته تاکید دارند که کاهش قیمت دلار و ثبات پایدار این ارز، تنها در گرو کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی است و تا زمانی که این موضوع محقق نشود، فنر قیمت دلار با هر تلنگری جهش خواهد کرد