با توجه به کاهش ۳.۱ درصدی نرخ تورم سالانه در آمریکا در ماه ژانویه نسبت به تورم ۳.۴ درصدی در دسامبر سال گذشته، اما این کاهش باز هم بیش از ۲.۹ درصد افزایشی بود که اقتصاددانان در نظرسنجی وال استریت ژورنال پیش‌بینی کرده بودند.