پول سرمایه گذاری شده در توافقات بازخرید معکوس فدرال رزرو برای اولین بار از 1 تریلیون دلار عبور کرد و این یکی از دلایل افزایش قیمت بیت کوین میباشد. منظور از توافقات بازخرید معکوس، توافق خرید کوتاه مدتی که در آن بانک ها به فدرال رزرو در مقابل اوراق بهادار که در حال حاضر در طول مدت آن توافق، به آنها 0.05 ٪ بهره پرداخت میشود، پول نقد میدهند. پول نقد سپرده شده در بانک ها یک بدهی است به طوری که آنها سعی می کنند با تبدیل آن بدهی به یک دارایی اوراق قرضه تعادل را برقرار کنند، اما احتمالا تقاضا برای اوراق قرضه در حال حاضر به حدی بالا است که این پول به بازخرید معکوس سرریز میشود. بانک ها نمی دانند که کجا سرمایه گذاری کنند و با وجود سقوط بازار سهام در چین که به طور بالقوه یک عامل در این افزایش است ظاهرا آنها هیچ جای بهتری از تسهیلاتی که 0.05٪ بهره می پردازد، ندارند. تخمین زده می شود  از ارزش معاملات سهام چین در آسیا و ایالات متحده آمریکا 1 تریلیون دلار کاسته شده است که آن پول به طور بالقوه در حال حاضر به طور موقت قبل از پیدا کردن یک سرمایه گذاری جدید در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده است. برخی ممکن است در حال رفتن به سمت بیت کوین باشند یا قرار است بروند، اما برخی پیشنهاد می کنند که این موج بازخرید معکوس ممکن است ادامه یابد و به طور بالقوه به 2 تریلیون دلار برسد.