سم بنكمن فرید، مدیر عامل صرافی رمزارزی FTX، معتقد است كه شركت های دارایی دیجیتال می توانند برجسته ترین شركت های مالی سنتی را بخرند. این مدیر ۲۹ ساله بیان کرد که شرکت وی می تواند گروه بورس شیکاگو و حتی گلدمن ساکس را در صورت پیشی گرفتن از رقبای خود خریداری کند: ”اگر ما بزرگترین صرافی هستیم، خرید گلدمن ساکس و CME اصلاً دور از ذهن نیست. “وی فاش كرد كه FTX قصد داشته در بورس اوراق بهادار سنتی وارد شود، اما در حال حاضر چنین ایده هایی به تعویق می افتد. مدیر عامل FTX اظهار کرد که بازارهای مالی سنتی و رمزارزها در کنار هم وجود خواهند داشت. از نظر وی، تنظیم بازار اجتناب ناپذیر است، اما یک چارچوب قانونی مناسب طی سالها ظهور می کند: ”بزرگترین تغییری که ما در سال گذشته مشاهده کرده ایم این است که فهمیدیم حوزه رمزارزها به اندازه کافی بزرگ است که بتواند از پس قانون گذاران بر بیاید. “