جامعه دوج کوین برای بزرگداشت موفقیت اخیر این میم کوین جشنواره موسیقی با موضوع دوج  برگزار میکند. این جشنواره با نام دوج پالوزا برگزار می شود و به دنبال حامیان مالی است. پایگاه کاربری دوج کوین از مشاهیر طرفدار ارز دیجیتال از جمله ایلان ماسک مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس ، اسنوپ داگ خواننده رپ و مارک کوبان کارآفرین دعوت کرده است تا در این جشنواره شرکت کنند . همه این افراد مشهور قبلاً حمایت خود را به شکلی از دوج کوین یا ارز دیجیتال اعلام کرده اند. تاکنون فقط ایلان ماسک به این ایده پاسخ داده است. در اول ژوئن، او در توییتر خود اظهار داشت که این ایده “سرگرم کننده” به نظر می رسد. اگرچه تاریخ برگزاری جشنواره مشخص نشده است ، اما هماهنگ کنندگان دوج پالوزا انتظار دارند این رویداد در پاییز برگزار شود.