سرمایه گذار میلیاردر فناوری و مالک تیم بسکتبال دالاس ماوریکس مارک کوبان برعکس ایلان ماسک مالک تسلا به حمایت و پذیرش پرداخت از طریق بیت کوین ادامه خواهد داد:“ما به پذیرش بیت کوین / اتریوم / دوج کوین ادامه خواهیم داد زیرا می دانیم که جایگزینی طلا به عنوان ذخیره سرمایه به محیط زیست کمک می کند .بیت کوین سبب کوچک تر شدن بانک بزرگ می شود و استفاده از رمزارزها به نفع جامعه و محیط زیست خواهد بود.”“هیچکدام ازعلاقه مندان به ارزهای دیجیتال از درام های ایلان استقبال نمی کنند. میلیاردر مارک کوبان گام های ایلان ماسک را دنبال نخواهد کرد و به پذیرش بیت کوین ادامه می دهد.