USDC دومین استیبل کوین بزرگ با داشتن تقریباً 63 میلیارد دلار دارایی، ظاهراً یکی از بزرگترین مزیت های رقابتی خود را نسبت به رقیب خود، تتر از دست داد. پس از آن که مشخص شد همه ذخایر USDC به صورت نقدی نگهداری نمی شود، کوین بیس، تغییر مهمی در بخش USD در وب سایت خود ایجاد کرد. با این حال ، حسابرسی شرکت مشاوره مالیاتی چند ملیتی گرانت هورتون نشان داد که 61 درصد از ذخایر USDC به صورت نقدی و معادل نقدی و 9 درصد از ذخایر به صورت اوراق تجاری ذخیره شده است. گزارش حسابرسی ، وجوه نقد را به عنوان سپرده در بانک ها و صندوق های بازار تعهدات دولت تعریف می کند. Circle ، شرکتی که بر USDC نظارت می کند ، اخیراً برنامه های خود را برای تبدیل شدن به یک بانک ارز دیجیتال ملی با ذخیره کامل در ایالات متحده اعلام کرده است. جرمی آلیر، مدیرعامل Circle ،گفت که این شرکت مایل است تحت نظارت قانونگذاران و الزامات مدیریت ریسک فعالیت کند