بر اساس داده‌های ارائه شده توسط Messari، در 24 ساعت گذشته، کاردانو از نظر حجم تعدیل یافته تراکنش بر بیت کوین غلبه کرد. این بلاک چین اثبات سهام بیشترین تعداد تراکنش را ثبت و در عین حال کمترین کارمزد را نیز داشت. کاردانو در 24 ساعت گذشته فقط مقدار ناچیز 52 هزار دلار کارمزد در مقایسه با 700 هزار دلار بیت کوین و 22.1 میلیون دلار اتریوم ایجاد کرد. این معیار برای مقایسه دقیق داده‌های زنجیره‌های مبتنی بر UTXO و بلاک‌چین‌های مبتنی بر حساب مانند اتریوم، تنها تراکنش‌های معنادار را جدا می‌کند.