بر اساس گزارشات محلی، نهمین شهر بزرگ در ایالت تنسی، جکسون، قصد دارد گزینه های تبدیل حقوق و دستمزد به رمزارز را برای ساکنان خود فراهم کند. این شهر درخواستی را برای مناقصه از سوی شرکت هایی که مسئول تبدیل کریپتو هستند، باز کرده است. به گفته شهردار، اسکات کانگر، روند مناقصه در 22 دسامبر آغاز و تمامی پیشنهادات تا فوریه توسط کمیته بررسی خواهد شد. کانگر توضیح می دهد که شهر به دلیل محدودیت های قانونی نمی تواند بیت کوین را در ترازنامه خود نگه دارد. از این رو، شهر نمی تواند به ساکنان خود مستقیماً به صورت رمزنگاری پرداخت کند. کسر حقوق و دستمزد کارمندان به شخص ثالثی که ارز دیجیتال را خریداری می کند، ارسال میشود .