به نقل از یک مقام رسمی در وب سایت وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران مجوزهایی را برای 30 مرکز استخراج ارزدیجیتال صادر کرده است. یکی از این مزارع استخراج در استان تهران واقع شده است. استان سمنان با داشتن شش مزرعه ماینینگ، بیشترین امکانات دارای مجوز را در خود جای داده است. استان البرز با چهار مزرعه و پس از آن استان های مازندران، آذربایجان شرقی و زنجان قرار دارند. این وزارتخانه همچنین 2579 مجوز تأسیس برای واحدهای صنعتی جدید در ایران صادر کرده است که 305 مورد آن در استان زنجان قرار دارد. استان فارس با 262 مجوز و آذربایجان غربی با 247 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند. دولت برای نهادهایی که می خواهند در این صنعت مشارکت داشته باشند، یک قانون صدور مجوز را ایجاد کرد.