روز دوشنبه کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام کرد سیتی گروپ به منظور تسویه اتهامات نقض قوانین گزارش داده مبادله و قوانین نظارت و توافق قبلی در 2017 با پرداخت 1 میلیون دلار موافقت کرد. آن سفارش در سال 2017 نشان داد که کارگزار و فروشنده سیتی گروپ در میان سایر موارد، اطلاعات خاص مبادله ها را گزارش نکرده است. دستور CFTC نشان داد که سیتی گروپ همچنان در گزارش مبادله مشکل دارد.