جاستین سان مدیرعامل ترون اعلام کرد که شبکه ی ترون به زودی 10 میلیون تراکنش در روز خواهد داشت. این شبکه به عنوان پر تراکنش ترین شبکه در ثانیه شناخته شده است. وی برای اعلام وضعیت آینده ی شبکه ی ترون بسیار هیجان زده است و افزود: ” این موضوع به زودی اتفاق خواهد افتاد“