مجلس در حال بررسی مجدد استخراج رمزارز در داخل کشور است – اما با شرایط خاص خود. این طرح شامل ساختن بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد نظارتی اصلی در رابطه با مبادله داخلی رمزارز طی سه ماه می باشد که شامل برنامه هایی برای منع مبادله رمزارز در داخل کشور ، به غیر از پول ملی ، به عنوان وسیله پرداخت است. در بخش جالب توجهی از این لایحه آمده است که ماینر های رمزارز داخلی توسط وزارت صنعت کنترل می شوند. برای ماینرها باید مجوز فعالیت وزارتخانه و همچنین مجوز ساخت وزارت نیرو صادر شود. استخراج کنندگان مجاز به فروش هرگونه انرژی اضافی که تولید می کنند خواهند شد.