کارشناس بیت کوین، دنیس پورتر و مشاور سیاسی، ایان سی کالدرون با همکاری یکدیگر به تنظیم پیش نویس یک لایحه پیشنهادی جدید پرداختند که احتمالاً می تواند بیت کوین را به پول قانونی تبدیل کند.  هرچند، منتقدان مدعی هستند که این لایحه، بیت‌کوین را به عنوان پول قانونی به رسمیت نمی شناسد بلکه با ارائه مضامینی، به مردم امکان می‌دهد مالیات خود را به صورت ارزهای رمزپایه بپردازند. ولی در شرایط کنونی، مردم آمریکایی بیش از هر زمان دیگری به داشتن دارایی هایی تشویق می شوند که بتواند در برابر تورم از آنها محافظ کند. اگر کالیفرنیا دست به چنین اقدامی بزند، احتمالاً شروعی رسمی برای FOMO جهانی خواهد بود.