عضو پارلمان مرکزی فدرال آلمان، جوآنا کوتار، که یکی از مخالفان سرسخت یورو دیجیتال است، اخیراً حمایت خود را از به‌ رسمیت‌شناختن بیت کوین به‌عنوان پول قانونی اعلام کرده است. کوتار عقیده دارد که ماهیت غیرمتمرکز بیت کوین، آن را به دارایی مناسب‌تری برای آلمان تبدیل می‌کند که آزادی مالی و حریم خصوصی را افزایش می‌دهد.