روزنامه نگار چینی ، کالین وو، که اخبار صنعت بلاکچین و رمزنگاری را پوشش می دهد، گزارش داده است که در تاریخ 12 ژوئن، بیت کوین به تعداد 687249 بلوک استخراج شده و با ثبت 4,075 تراکنش، رکورد معاملات بیت کوین را شکسته است. در همین حال، میانگین تعداد معاملات بیت کوین در هر بلوک معمولاً 1609 مورد میباشد که این رقم افزایش 4 برابری را نشان میدهد. وو معتقد است که این افزایش ناگهانی مربوط به اقدامات محدود کننده ای است که دولت چین در این هفته برای استخراج کنندگان بیت کوین و کاهش عمده نرخ هش بیت کوین اعمال کرده است که نشان دهنده کاهش تولید بلوک بیت کوین می باشد.