به گفته تام لی، مدیر ارشد بخش تحقیقات فاندستارت، تاثیرات توییت های ایلان ماسک به بازار نشان می دهد که بیت کوین هنوز تکامل نیافته است. تحلیل گر برجسته اخیرا در توییتی عنوان کرده است که حساسیت ارزهای دیجیتال به عملکرد یک فرد بستگی دارد و این ثابت می کند که سرمایه گذاران حقوقی نقشی در این بازار ندارند زیرا تأثیر آنها بر بازار بسیار ناچیز است. کِوین اولیری، داور معروف برنامه تلویزیونی شارک تنک اخیراً اظهار داشت که موسسات نهادی هنوز به دلیل مسائل زیست محیطی وارد بیت کوین نمی شوند. آقای لی معتقد است که اگر سهم سرمایه گذاران حقوقی در بازار بیشتر شود، نوسانات بیت کوین کاهش خواهد یافت.