نرخ دلار آزاد از کریدور 3 ماهه خود پس از بالا گرفتن آتش جنگ در نوار غزه خارج شد. از روز‌های میانی تیر ماه به سبب انتشار سیگنال‌های مثبت در رابطه با گشایش‌های اقتصادی و بهبود روابط خارجی از جمله افزایش میزان تولید و فروش نفت و آزاد‌سازی دارایی‌های بلوکه شده ارزی در کره‌جنوبی و عراق، دست بازار‌ساز جهت کنترل نوسانات ارزی بازتر شد و در نتیجه اندک نوسانات افزایشی دلار در تابستان 1402 بی‌نتیجه ماند. اما در بازار روز شنبه، قدرت انتظارات افزایشی، بیش از پیش بود. فعالان بازار با مطرح کردن ریسک‌های نظامی حول محور مناقشات نوار غزه اقدام به نرخ‌دهی در سطوح قیمتی بالاتر کردند.