طبق جدیدترین گزارش شبکه استخراج بیت کوین از سوی Coinshares ، تأثیرات بیت کوین بر تغییرات اقلیمی به شدت مورد اغراق قرار گرفته است زیرا ماینرهای بیت کوین موجود در زمین، تنها 0.05%  از برق جهانی را مصرف می کنند. این برق مصرف شده به میزان 89 تراوات ساعت است، در حالی که جمعیت جهان به میزان  162,194تراوات ساعت، برق مصرف می کنند. استخراج بیت کوین 50 برابر کمتر از صنعت هوانوردی و 25 برابر کمتر از دستگاه های تهویه مطبوع است. حتی کل رخت خشک کن های جهان نیز 12% بیشتر از ماینرهای بیت کوین دی اکسید کربن منتشر می کنند. با توجه به اینکه بیت کوین اغلب با طلا  مقایسه می شود، جالب است که بدانیم ، استخراج طلا  برای محیط زیست سه برابر خطرناک تر از استخراج بیت کوین است.