در حالی که SEC شکایتی علیه شرکت ریپل تنظیم کرده است، قانونگذاران دولت استرالیا در گزارش اخیر خود ریپل و فناوری آن را بررسی می نمایند. رئیس سیاست عمومی ریپل، سوزان فریدمن، با خوشحالی در توییتر اعلام کرد که سیاست‌گذاران استرالیایی توصیه ”تکنولوژی-آگنوستیک“ ریپل را در گزارش نهایی خود افزودند. طبق گزارشات، ”چارچوب نظارتی باید از نظر فناوری آگنوستیک باشد و نباید به طور صریح هر فناوری خاصی را تأیید کند.“ یک رویکرد تکنولوژیک آگنوستیک در این زمینه بدین معناست که نهادهای نظارتی بین خدمات با استفاده از بلاک چین و آنهایی که از فناوری های اصلی استفاده می کنند، فرقی قائل نمیشوند. از نظر عملی، بدان معناست که خدمات مالی با استفاده از دارایی های دیجیتال به عنوان یک راه حل، نباید متفاوت از خدمات مالی که معماری های قدیمی را در خود جای داده اند، رفتار شود و باید برخورد با تمام فناوری ها برابر باشد. در حالی که این گزارش به وضعیت XRP در کشورهای مختلف نیز پرداخته است، ریپل اصرار دارد که هیچ تعریف واحدی از ”دارایی های دیجیتال“ وجود ندارد. این شرکت طبقه بندی دارایی های دیجیتالی را بر اساس عملکرد و هدف اقتصادی خاص آنها به جای فناوریشان پیشنهاد کرد.