ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس و تسلا، اخیراً علاقه‌ی خود به دوج کوین را اینگونه ابراز کرد که اکنون یک سگ شیبا اینو میخواهد. این نژاد سگی است که دوج کوین براساس آن بنا شده است. ماسک با پاسخ دادن به یکی از کاربران توییتر به نام هیرو میزونو که درمورد داشتن سگهای شیبا توئیت کرده بود، دراین مورد حرف زد. ماسک در توییت خود گفت: ”من به دنبال توله‌ی شیبا هستم“! موضوع توییت میزونو در مورد اینکه سرمایه گذاران میخواهند برای کوتاه مدت کوین های شیبا را معامله کنند بود. این کاربر نوشت: ”اما حتی فکر نکنید که همان کار را با سگهای شیبا انجام دهید“. وی در ادامه خاطرنشان كرد كه هرگاه شخصی این نژاد را پذیرفت ، باید تا آخر عمر از او نگهداری کند. آنها موجودات دوست داشتنی و دوستان انسان هستند. همراه با این توییت، او تصویری از این سگ که سرش را از پنجره ماشین بیرون کرده است به اشتراک گذاشت و در پاسخ به توییت ایلان ماسک گفت:” چرا شیبا را در دیداری از ژاپن خریداری نمیکنید و آن را با خود به تگزاس نمی برید؟”