در گزارش تحقیقی هفته گذشته بانک آمریکایی جی‌پی مورگان آمده که بحران بانکی اخیر در ایالات متحده و سرازیرشدن پول از سپرده‌های بانکی به بازارهای مالی در این کشور،‌ از دید حامیان ارزهای دیجیتال به‌عنوان نشانه‌ای در دفاع از این اکوسیستم میباشد. در این گزارش آمده که بیت کوین به همراه طلا رشد کرد زیرا هر دو به عنوان پوششی برای یک رویداد فاجعه بار در نظر گرفته می شوند.