بانک ملی اوکراین طی چند سال گذشته به دنبال صدور ارز دیجیتال بوده است و به تشریح توانایی CBDC برای تقویت اعتماد عمومی به بانک مرکزی و خدمات مالی آن پرداخته است. براساس گزارش روز پنجشنبه، رئیس جمهور اوکراین، قانونی را تحت عنوان ”خدمات پرداخت“ امضا کرد که به طور رسمی بانک مرکزی را قادر می سازد تا ارز دیجیتال خود، گریونا را صادر کند. در این اطلاعیه آمده است که قانون جدید مستلزم همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اوکراین و استارت آپ های محلی در بازار پرداخت با در نظر گرفتن تقاضای بخش خصوصی است.  قانون ”خدمات پرداخت“ با هدف پیاده سازی بانکداری، عمل به اشتراک گذاری دسترسی و کنترل اطلاعات مالی مصرف کنندگان از طریق برنامه های شخص ثالث را ارائه می دهد. انتظار می رود که این قانون با تحریک توسعه فناوری های مالی در کشور، به شرکت های فناوری خصوصی اجازه دهد با بانک ها همکاری کنند و فرصت های تجاری بیشتری کسب کنند.   این قانون بر اساس الزامات مدرن استوار است و استانداردهای اقدامات نظارتی اروپا از جمله دستورالعمل خدمات پرداخت و دستورالعمل پول الکترونیکی را در نظر می گیرد.