نشريه ‘اكونوميک تايمز’  به نقل از مقامات آگاه اعلام کرده است دولت هند در حال بازنگری طرح ممنوعیت کامل ارزهای رمزپایه در این کشور می باشد. دولت هند در این راستا کمیته ای متمرکز بر تنظیم و نظارت این کلاس دارایی تشکیل خواهد داد. یک مقام دولتی آگاه بر این موضوع ادعا می کند که ممنوعیت مذکور به “نگاهی تازه” نیاز دارد: “در دستگاه دولت این دیدگاه وجود دارد که توصیه های ارائه شده توسط سوبهاش چاندرا گرگ تاریخ انقضا دارند و به جای ممنوعیت کامل استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، باید نگاهی تازه به این مقوله انداخت”