در حالی که نمودار روزانه بیت کوین نشان می دهد که در وضعیت بدی قرار دارد اما وضعیت در نمودار هفتگی متفاوت است.با توجه به وضعیت نمودار هفتگی، بیت کوین در حال حاضر در انتهای ابر ایچیموکو که یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای رمزارزها در بازار است، معامله می شود که اغلب به عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل می کند. اندیکاتورهای فنی در حالی که می توانند راهی عالی برای تعیین نقاط مقاومت یا تغییرات در روند باشند، اما اقدام قبلی قیمت می تواند به ما اشاره ای در مورد حرکات آتی بیت کوین بدهد. با توجه به حرکات قیمتی گذشته، بیت کوین تثبیت شده و از 34800 دلار جهش کرده است که می تواند پایین ترین قیمت برای رالی اصلاحی فعلی در نظر گرفته شود. همچنین، میانگین های متحرک با دوره های 50 و 200 کندل بسیار بیشتر از میانگین متحرک 100 شمع استفاده می شود، اما میانگین 100، می تواند به عنوان یک نقطه حمایت و مقاومت قوی عمل کند. از آنجایی که میانگین متحرک با منطقه حمایتی ابر ایچیموکو همپوشانی دارد، بیت کوین ممکن است از منطقه 34000 تا 36000 دلار شروع به تغییر روند نماید.