بانک مرکزی اروپا نتایج مشاوره عمومی درباره پتانسیل یورو دیجیتال را منتشر کرد. زیرا این موسسه به تصمیم گیری در مورد مطالعه رسمی این نوآوری بسیار نزدیک است. طبق اطلاعیه روز چهارشنبه ، بانک مرکزی اروپا بیش از 8200 پاسخ به مشاوره عمومی دیجیتال یورو دریافت کرده است. این یک رکورد برای بانک در مورد شرکت در یک مشاوره عمومی به شمار میرود. 47٪ از کل پاسخها از کشور آلمان، 15% از ایتالیا و 11% از فرانسه دریافت شد. از میان این رایزنی عمومی ، 18٪ پاسخ دهندگان امنیت و 11٪  توانایی پرداخت در سراسر منطقه یورو را به عنوان اولویت های اصلی عنوان کردند. همچنین 9٪ از پاسخ دهندگان بر اهمیت حذف هزینه های اضافی تأکید کردند ، در حالی که 8٪ بر نیاز به استفاده آفلاین از یورو دیجیتال تأکید کردند. بانک مرکزی اروپا در گزارش خود گفته‌است:  “حریم خصوصی مهم‌ترین ویژگی یک یورو دیجیتال از سوی شهروندان و متخصصان شرکت‌کننده در مشاوره بویژه تجار و شرکت‌های دیگر محسوب می‌شود.”