خزانه دار استرالیا، جاش فریدنبرگ گفت که دولت استرالیا بزرگترین اصلاحات در سیستم های پرداخت از جمله رمزارزها را اعلام خواهد کرد. برای مدرن‌سازی سیستم‌های پرداخت استرالیا، مقررات جدید، تعریف خدمات و محصولات قابل تنظیم را گسترده‌تر می‌کند و همچنین رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال را از سایه‌ها خارج و به یک چارچوب نظارتی پیشرو در جهان، تبدیل خواهد کرد. وی افزود: شرکت هایی که معاملات کریپتو انجام می دهند باید مجوز داشته باشند تا امنیت را برای کاربران ایجاد کنند. به گفته فریدنبرگ، خزانه داری همچنین با بانک مرکزی روی یک ارز دیجیتال کار خواهد کرد. مقررات پیشنهادی خزانه‌دار، خدمات ” اکنون بخرید، بعدا پرداخت کنید“ را نیز هدف قرار خواهد داد. او گفت که بیش از پنج میلیون حساب برای چنین خدماتی در استرالیا وجود دارد.