شرکت MicroStrategy  قصد دارد از درآمد خالص حاصل از فروش اوراق ارشد وثیقه ، برای بدست آوردن بیت کوین اضافی استفاده کند. این شرکت در پرونده اخیر خود در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، ازدست دادن حداقل 284.5 میلیون دلار از ارزش مربوط به خریدهای قبلی بیت کوین خود را گزارش کرده است. در ماه فوریه، MicroStrategy   مبلغ 1.05 میلیارد دلار جمع کرد و سپس از این مبلغ برای خرید بیت کوین بیشتر استفاده کرد. این شرکت هوش تجاری، در حال حاضر 92,079 بیت کوین در اختیار دارد و همچنین زیرمجموعه جدیدی به نام MacroStrategy LLC برای نگهداری ثروت بیت کوین خود تشکیل داده است.