در گزارشات خزانه داری استرالیا نشان داده شده است که جمعیت استرالیا به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد و اختلال در برنامه مهاجرتی به دلیل همه گیری کووید-۱۹، با سرعت بیشتری در حال پیر شدن است. این امر باعث می شود تا این کشور برای رشد بیشتر اقتصادی به «مهاجرت» متکی شود. در گزارشی موسوم به «گزارش بین نسلی سال ۲۰۲۱» که روزدوشنبه ۲۸ جون توسط آقای جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا منتشر شد، چشم انداز آینده کشور به ۴۰ سال آینده است. این گزارش هر پنج سال یک بار منتشر می شود و سندی مهم از تصمیمات بلند مدت و هزینه های دولت محسوب می شود. طبق آخرین پیش بینی های خزانه داری استرالیا، این کشور برای مهار کسری بودجه سال های آینده خود در مقابله با پدیده سالخوردگی جمعیت، نیازمند بهبود برنامه مهاجرتی خود است. استرالیا پس از آغاز همه گیری ویروس کرونا، مرزهای بین المللی خود را بست و به طور موثری برنامه مهاجرتی خود را متوقف کرد. در حالی که افزایش در سقف مهاجرت کشور ایجاد نشده است اما دولت استرالیا امیدوار است تا اواسط سال ۲۰۲۲ مرزهای خود را دوباره باز کند.