هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا در نشست روز گذشته، با افزایش 0.25درصدی نرخ بهره بانکی موافقت کرد. این بالاترین نرخ بهره در استرالیا از نوامبر سال 2011 تاکنون است.