بانک های مرکزی کشورهای جهان در حال حاضر تمرکز خود را برروی فعالیت های داخلی بانک مرکزی دارایی های دیجیتال (CBDC) گذاشته  اند. در پی مقاله ای که جمعه از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول(IMF) منتشر شد، بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) افزود که بانک های مرکزی بر نیازهای داخلی CBDC متمرکز هستند،در حالی که این موضوع فراتر از مرزها می باشد. در ادامه ذکر شد که اگر پروژه های مختلف بانک مرکزی دارایی های دیجیتال در حوزه ی قضایی به نتیجه ی مؤثری برسند،CBDC تراکنش های فرامرزی را شروع خواهد کرد.  در این گزارش آمده است كه این همکاری می تواند انواع مختلفی داشته باشد و می تواند شامل ایجاد استانداردهای مشترک بین بانک های دارایی های دیجیتال برای امکان همکاری یا ایجاد زیرساخت های پرداخت بین المللی باشد. با توجه به اینکه CBDC ها در تدوین قوانین مختلف،پیشرفت های متفاوتی دارند،باید میزان همکاری بین آنها و سیستم های پرداخت موجود گسترش یابد.  برخی از بانک های مرکزی در حال بررسی نقل و انتقالات بین المللی هستند. پروژه” پل چندگانه بانک های مرکزی دارایی های دیجیتال (m-CBDC) “ بین بانک های مرکزی هنگ کنگ،تایلند،چین و امارات متحده عربی برای ارزیابی امکان اجرای شبکه پرداخت های سراسری در آسیا طراحی شده است.