طبق نظرسنجی شرکت پکسوس، با وجود نوسانات بازار و سخت‌گیری‌های قانون‌گذاران در سال ۲۰۲۲، اعتماد مصرف کنندگان به ارزهای دیجیتال همچنان قوی بوده و ۶۸% از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که ارزهای دیجیتال فرصت خوبی برای سرمایه گذاری هستند. همچنین ۶۱% از پاسخ دهندگان قصد دارند در سال ۲۰۲۳ دارایی خود را در ارزهای دیجیتال افزایش دهند. این نظرسنجی نشان داد که افراد جوان‌تر نسبت به افراد مسن‌تر احتمال بیشتری برای سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال دارند.