اسنوپ داگ، برای عرضه کلکسیون های جدید NFT خود، به اکوسیستم کاردانو روی می آورد. وی با همکاری با Clay Nation ، به طرفداران امکان دسترسی به قطعات کمیاب و موسیقی منتشر نشده را میدهد و با این کار موجی از هیجان را در سراسر کاردانو ایجاد کرد. انتخاب کاردانو بر اساس رشد ثبت شده توسط شبکه در ماه های اخیر است. این خبر توسط هاسکینسون و اسنوپ داگ تایید شده است. پروژه NFT ذکر شده در ویدیوی “Claymations” قرار است در 5 آوریل راه اندازی شود.