طبق بیانیه مطبوعاتی اسپیس ایکس ، شرکتGeometric Energy Corporation با پرداخت دوج کوین به پروژه اسپیس ایکس ایلان ماسک، برای راه اندازی محموله ماه خود، تاریخ ساز شد. به عنوان بخشی از این مأموریت ، GEC CubeSat ، ماهواره ای 40 کیلوگرمی برای تحقیقات فضایی، با موشک Falcon 9 اسپیس ایکس، اشتراک تجاری خواهد داشت. تام اوچینرو ، معاون فروش تجاری در اسپیس ایکس می گوید این معامله بنیان تجارت بین سیاره ای را ایجاد خواهد کرد: این ماموریت کاربرد ارز رمزپایه را فراتر از مدار زمین نشان می دهد و تجارت بین سیاره ای را پایه گذاری خواهد کرد.