خوزه لوئیس رِیمون، معاون ملی آرژانتین در استان مندوزا، یک لایحه جدید ارائه نمود که درصورت تصویب، کارگران و کارمندان اجازه دارند تا حقوق خود را تماما یا قسمتی از آن را با بیت کوین یا سایر رمز ارزها دریافت کنند. رِیمون ادعا کرد که این ابتکار عمل میتواند ضمن افزایش استقلال مالی، قدرت خرید کارمندان را نیز افزایش دهد. آن دسته از آرژانتینی هایی هم که در خارج از کشور کار میکنند پس از بازگشت به خانه مجبور نیستند درآمد خود را به پزو تبدیل کنند. با توجه به آشفتگی های اقتصادی، آرژانتین بیشتر مستعد پذیرش همگانی رمزارزها میباشد.