در یک سری توئیت مقامات بلندپایه اوکراین گفتند که چندین کشور از محدودیت روسیه از سوئیفت حمایت میکنند.  بدون دسترسی به سوئیفت، بانک های روسی هیچ وسیله ای برای انجام معاملات قانونی با همتایان خارجی خود نخواهند داشت. انجام این کار ممکن است کشور را به سمت پذیرش رمزارزها برای تراکنش های خارج از کشور سوق دهد. پذیرش رمزارزها در روسیه در سال گذشته به شدت افزایش یافته است. بر اساس داده های دولتی، نهادهای روسی تقریباً 12%  از دارایی های رمزارزی جهان را در اختیار دارند.کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اخیراً با اشاره به پتانسیل روسیه برای استفاده از آن در براندازی تحریم‌ها، خواستار تنظیم قوانینی برای استفاده از کریپتو شد.