معاون وزیر تحول دیجیتالی اوکراین، الکساندر برنیاکوف، روز جمعه در مصاحبه خود اعلام کرد پس از تصویب قانون جدید، امکان پرداخت قانونی پول رمزنگاری شده در این کشور وجود دارد. در حال حاضر، پیش نویس قانونی موسوم به” درباره دارایی های مجازی“ در حال آماده شدن برای جلسه قرائت دوم است. نکته قابل توجه این است که اوکراین در چند ماه گذشته خود را برای قانونی شدن ارزهای رمزنگاری شده و virtual hryvnia آماده کرده است. بدیهی است که پس از تصویب قانون جدید دارایی های مجازی، ساکنان اوکراین می توانند به طور قانونی در این کشور رمزارزها را معامله و خرج کنند. شایان ذکر است که هولدرهای رمزارز با این خبر از مزایای متعددی بهره مند خواهند شد. این موضوع سبب حفاظت از سرمایه گذاران می شود و به آنها اجازه می دهد که به صورت قانونی مدعی دارایی های رمزنگاری شده خود باشند. به علاوه، انتظار می رود که این قانونگذاری، دارایی های مجازی را به پدیده ای مشترک برای دولت و جامعه تبدیل کند.