مونوکروم، شرکت مدیریت دارایی استرالیایی، برای لیست کردن صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین به Cboe Australia درخواست داده است. این محصول به سرمایه‌گذاران امکان مالکیت مستقیم بیتکوین را می‌دهد. مونوکروم بر تخصص بازار Cboe و دسترسی گسترده‌تر به سرمایه‌گذاران تأکید دارد و انتظار دارد تصمیم در مورد پذیرش این صندوق تا اواسط سال ۲۰۲۴ گرفته شود.