طبق پیش‌بینی بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در سه ماهه دوم سال آینده آغاز خواهد کرد. دلیل این کاهش، تمایل به متعادل‌کردن نرخ بهره در زمانی که تورم به نرخ هدف خود نزدیک شود،است نه رکود. پیش از پیش بینی گلدمن ساکس ، بنک آو امریکا اعلام کرده بود که انتظار دارد روند کاهش نرخ بهره از ماه مه سال آینده آغاز شود.