صرافی سهام اسپانیا Bolsas y Mercados Españoles با اختصار BME، برای آزمایش زیرساخت های بلاکچین خود را برای تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط(SME) پس از اجرای آزمایشی موفقیت آمیز در سال 2020 ، تعیین شده است. آزمایشات بعدی BME شامل مشاغلی خواهد شد که بخشی از اکوسیستم مالی SME کشور هستند و تحت نظارت sandbox که توسط وزارت امور اقتصادی و تحول دیجیتال اسپانیا ایجاد شده است، می باشند. sandbox به عنوان گام مهمی در ارتقاء و توسعه fintech در اسپانیا، با تمرکز بر بهبود رقابت بیشتر، در حالی که موانع ورود به شرکت کنندگان را کاهش می‌دهد ، محسوب می شود. به عنوان بخشی از دور دوم آزمایش ها ، BME احتمالاً به دنبال بررسی مناسب بودن سیستم مبتنی بر اتریوم در افزایش سرمایه برای شرکت هایی با مسئولیت محدود خارج از مسیر تأمین مالی سنتی بانک است. پلتفرم بلاکچین BME به منظور تسهیل تأمین مالی دارایی های دیجیتال SME می باشد که راه های تأمین مالی مانند اسکناس های قابل تبدیل و وام های مشارکتی را نشان می دهد.