بانک مرکزی فرانسه به کار خود در زمینه توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی اروپا ادامه می دهد. روز دوشنبه این بانک رسماً از اتمام موفقیت آمیز آزمایش CBDC با SEBA بزرگترین بانک رمز ارز مستقر در سوئیس خبر داد. این آزمایش که با همکاری SEBA ، Banque Internationale à Luxembourg و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار لوکزامبورگ LuxCSD انجام شده است، از CBDC برای شبیه سازی تسویه و تحویل اوراق بهادار لیست شده در TARGET2-Securities که یک وسیله برای تسویه حساب اوراق بهادار اروپا می باشد، استفاده کرد.SEBA ، اوراق بهادار را از بانک بین المللی لوکزامبورگ، با توافق نامه پس از ترید که توسط LuxCSD مدیریت می شود، خریداری کرد. ناتالی اوفور، مدیر كل ثبات مالی و عملیات Banque de France، گفت كه آخرین آزمایش CBDC امكان تعامل سیستم های مالی سنتی و سیستم های توزیع شده را نشان می دهد.